سپریتور سفیر- Lcd Separator Safir

1,860,000 تومان خرید این محصول

حباب گیر سفیر - Bubble Remover Safir

14,700,000 تومان خرید این محصول

دستگاه تعویض گلس ایج-X1 Laminating Edge

36,900,000 تومان خرید این محصول

دستگاه تعویض فلت GZC-YPJ09

81,600,000 تومان خرید این محصول

دستگاه تعویض گلس ZW 918

22,800,000 تومان خرید این محصول

ست لمینیتور و حباب گیر ال سی دی RE700-RE701

27,600,000 تومان خرید این محصول

دستگاه تعویض گلس SS-959S

34,216,500 تومان خرید این محصول

پمپ باد 30L

7,957,500 تومان خرید این محصول

دستگاه تعویض فلت MY200

99,000,000 تومان خرید این محصول

دستگاه OCA زن سانشاين SS-919B

6,300,000 تومان خرید این محصول

LASER MECHANIC - دستگاه ليزر مکانيک

51,255,000 تومان خرید این محصول

هویه سانشاین SS-927D

1,125,000 تومان خرید این محصول

دستگاه نانو ال سی دی

990,000 تومان خرید این محصول

هیتر یاکسون Rework Station Yx2201

780,000 تومان خرید این محصول

هیتر یاکسون Rework Station Yx891

9,060,000 تومان خرید این محصول

منبع تغذیه سانشاین SS-P3005D

2,962,500 تومان خرید این محصول

دستگاه هویه QUICK 936

1,875,000 تومان خرید این محصول

لوپ ياکسون مدل YXAK10

9,817,500 تومان خرید این محصول

سشوار صنعتی SS-1800D

1,095,000 تومان خرید این محصول