چسب پشت A300-A3 2015 سامسونگ

چسب پشت A500-A5 2015 سامسونگ

چسب پشت A700-A7 2015 سامسونگ

چسب پشت A310-A3 2016 سامسونگ

چسب پشت A510-A5 2016 سامسونگ

چسب پشت A710-A7 2016 سامسونگ

چسب پشت A800-A8 2015 سامسونگ

چسب پشت A320-A3 2017 سامسونگ

چسب پشت A520-A5 2017 سامسونگ

چسب پشت A720-A3 2017 سامسونگ

چسب پشت C5-C5000 سامسونگ

چسب پشت C7-C7000سامسونگ

چسب پشت I9300-S3 سامسونگ

چسب پشت S4-I9500 سامسونگ

چسب پشت S5 سامسونگ

چسب پشت J500-J5 2015 سامسونگ

چسب پشت A700-J7 2015 سامسونگ

چسب پشت J510-A5 2016 سامسونگ

چسب پشت J710-J7 2016 سامسونگ

چسب پشت J200-J2 2015 سامسونگ

چسب پشت J110-J1 ACE سامسونگ

چسب پشت J120-J1 2016 سامسونگ

چسب پشت J530-J5 Pro سامسونگ

چسب پشت J730-J7 Pro سامسونگ

چسب پشت S7 سامسونگ

چسب پشت S6 سامسونگ

چسب پشت Note 2 سامسونگ

چسب پشت Note 3 سامسونگ

چسب پشت Note 4 سامسونگ

چسب پشت Note 5 سامسونگ

چسب پشت E5 سامسونگ

چسب پشت E7 سامسونگ

چسب بالا و پایین Note 5 سامسونگ

چسب پشت A530-A8 2018 سامسونگ

چسب پشت A730-A8 Plus 2018 سامسونگ

چسب پشت A9 2018 سامسونگ

چسب پشت C5010-C5 Pro سامسونگ

چسب پشت C7010-C7 Pro سامسونگ

چسب پشت c8 سامسونگ

چسب پشت C9 سامسونگ

چسب پشت Alpha-G850 سامسونگ

چسب پشت J400-J4 سامسونگ

چسب پشت J600-J6 سامسونگ

چسب پشت A40 سامسونگ

چسب پشت A50 سامسونگ

چسب پشت A80 سامسونگ

چسب پشت A750-A7 2018 سامسونگ

چسب سانشاین B7000 15 ML 100% Org

چسب E8000 15ML

چسب E8000 50ML

چسب سانشاین B7000 50ML 100%Org

چسب حرارتی 12 میلیمتری

چسب Duv TP2500

103,700 تومان خرید این محصول

چسب سانشاین B7000 110ML 100%Org

چسب - b7000 50ML glue

چسب - E8000 GLUE 110ML

چسب - ACF - 50m - 1.5

921,400 تومان خرید این محصول

چسب Zhanglida T8000 15ML

چسب Zhanglida T7000 15ML Glue

چسب Zhanglida B7000 25ML

چسب دوطرفه /5

چسب - b7000 50ML

چسب - T8000 50ML

چسب Zhanglida T8000 110ML

قلمو پاک کننده چسب ال سی دیK3

چسب نقره K6

چسب Zhanglida T7000 110ML Glue

چسب Zhanglida T7000 50ML Glue

چسب Zhanglida B7000 110ML Glue

چسب دوطرفه

چسب دوطرفه مشکی

چسب دوطرفه قرمز

S-7800 چسب آب بندی سانشاین مشکی

چسب UV مشکی RL-UVH900B

چسب UV سبز RL-UVH900

حلال چسب آی سی

225,300 تومان خرید این محصول

پاک کننده چسب

چسب حرارتی TYPE 5MM

چسب دوطرفه 2

حلال چسب آی سی سامسونگ

180,200 تومان خرید این محصول

چسب T8000 110ML

HAND POLISHED BLADES 011 يدکی برداشتن ايسی چسبی

148,800 تومان خرید این محصول

HAND POLISHED BLADES WHIT HANDLE 011 ابزار برداشتن ايسی چسبی

191,300 تومان خرید این محصول

UNIVERSAL HANDLE 010 دسته يدکی جداکننده ای سی چسبی

148,800 تومان خرید این محصول

GLUE REMOVER 008 جداکننده ايسی چسبی

272,000 تومان خرید این محصول

GLUE REMOVER 007 جداکننده ايسی چسبی

272,000 تومان خرید این محصول