چسب پشت A300 - A3 2015 سامسونگ

چسب پشت A500 - A5 2015 سامسونگ

چسب پشت A700 - A7 2015 سامسونگ

چسب پشت A310 - A3 2016 سامسونگ

چسب پشت A510 - A5 2016 سامسونگ

238,000 تومان خرید این محصول

چسب پشت A710 - A7 2016 سامسونگ

چسب پشت A800 - A8 2015 سامسونگ

چسب پشت A320 - A3 2017 سامسونگ

چسب پشت A520 - A5 2017 سامسونگ

چسب پشت A720 - A3 2017 سامسونگ

چسب پشت C5 - C5000 سامسونگ

چسب پشت C7 - C7000سامسونگ

چسب پشت I9300 - S3 سامسونگ

چسب پشت S4 - I9500 سامسونگ

چسب پشت S5 سامسونگ

چسب پشت J500 - J5 2015 سامسونگ

چسب پشت A700 - J7 2015 سامسونگ

چسب پشت J510 - A5 2016 سامسونگ

چسب پشت J710 - J7 2016 سامسونگ

چسب پشت J200 - J2 2015 سامسونگ

چسب پشت J110 - J1 ACE سامسونگ

چسب پشت J120 - J1 2016 سامسونگ

238,000 تومان خرید این محصول

چسب پشت J530 - J5 Pro سامسونگ

چسب پشت J730 - J7 Pro سامسونگ

چسب پشت S7 سامسونگ

چسب پشت S6 سامسونگ

چسب پشت Note 2 سامسونگ

چسب پشت Note 3 سامسونگ

چسب پشت Note 4 سامسونگ

چسب پشت Note 5 سامسونگ

چسب پشت E5 سامسونگ

چسب پشت E7 سامسونگ

چسب بالا و پایین Note 5 سامسونگ

چسب پشت A730 - A8 Plus 2018 سامسونگ

چسب پشت A9 2018 سامسونگ

چسب پشت C5010 - C5 Pro سامسونگ

چسب پشت C7010 - C7 Pro سامسونگ

چسب پشت C8 سامسونگ

چسب پشت C9 سامسونگ

چسب پشت Alpha - G850 سامسونگ

چسب پشت J400 - J4 سامسونگ

چسب پشت J600 - J6 سامسونگ

چسب پشت A40 سامسونگ

چسب پشت A50 سامسونگ

چسب پشت A80 سامسونگ

چسب پشت A750 - A7 2018 سامسونگ

چسب سانشاین B7000 15 ML 100% Org

چسب E8000 15ML

چسب E8000 50ML

چسب سانشاین B7000 50ML 100%Org

چسب حرارتی 12 میلیمتری

چسب یووی Yx2500

182,000 تومان خرید این محصول

چسب سانشاین B7000 110ML 100%Org

105,000 تومان خرید این محصول

چسب - b7000 50ML glue

چسب - E8000 GLUE 110ML

چسب - ACF - 50m - 1.5

2,198,000 تومان خرید این محصول

چسب Zhanlida T8000 15ML

چسب Zhanlida T7000 15ML Glue

چسب Zhanlida B7000 25ML

چسب دوطرفه /5

چسب - b7000 50ML

چسب - T8000 50ML

چسب Zhanlida T8000 110ML

چسب نقره K6

119,000 تومان خرید این محصول

چسب Zhanlida T7000 110ML Glue

چسب Zhanlida T7000 50ML Glue

چسب Zhanlida B7000 110ML Glue

چسب دوطرفه

چسب دوطرفه مشکی

چسب دوطرفه قرمز

S-7800 چسب آب بندی سانشاین مشکی

چسب UV مشکی RL-UVH900B

چسب UV سبز RL-UVH900BL

حلال چسب آی سی

371,000 تومان خرید این محصول

حلال چسب آی سی سامسونگ

294,000 تومان خرید این محصول

چسب T8000 110ML

HAND POLISHED BLADES 011 يدکی برداشتن ايسی چسبی

245,000 تومان خرید این محصول

GLUE REMOVER 008 جداکننده ايسی چسبی

448,000 تومان خرید این محصول

GLUE REMOVER 007 جداکننده ايسی چسبی

448,000 تومان خرید این محصول

GLUE REMOVER 009 جداکننده ايسی چسبی

217,000 تومان خرید این محصول

چسب دوطرفه 2

چسب حرارتی TYPE 5MM

ابزار جداسازی ای سی چسبی TE019

112,000 تومان خرید این محصول

چسب پشت A530 - A8 2018 سامسونگ

چسب پشت Xperia Z1 سونی

چسب

چسب حرارتی 20 میلیمتری