پیچ گوشتی بوکسی S

پیچ گوشتی بوکسی ایفونی S9

پیچ گوشتی چهارسو ریز

پیچ گوشتی دو سو ریز YX 388A

دکمه ON/OFF Nokia 5310 - 1020

دکمه ON/OFF S3 - S4 - 4MM

دکمه ON/OFF Samsung S3 Big - 5 MM

بازکننده Lcd One

بازکننده LCD SS-010

بازکننده LCD SS-028A

نوک هويه ياکسون سر صاف YX207 I

ST-14S پنس بلند سرکج

117,000 تومان خرید این محصول

SOLDER TIPS SS-900M-T-KSI/KL نوک هويه سانشاين

قاب باز کن پلاستیکی SS-040

RMA-229 solder flux خمیر فلکس فشاری

SS-030 0.3MM/0.4MM/0.5MM/0.6MM سيم قلع سان شاين

SS-048 REPAIR HOLDER گیره سانشاین

RT-14LA پنس سر صاف ریلایف

117,000 تومان خرید این محصول

پیچ گوشتی چهارسو یاکسون YX NO.11 1.5

S-7800 چسب آب بندی سانشاین مشکی